Слоган на марката

Share

Доживотен партньор при автомобилите и извън тях

Hyundai Motor Group създаде нова визия - “Together for a better future.”, - за да изпълни ролята и отговорността си на надеждна световна компания. Hyundai Motor Company дефинира визията си да бъде „Доживотен партньор при автомобилите и извън тях”, за да се доближи една стъпка по-близо до клиентите си и да се превърна в тяхната любима марка. Автомобилът вече не е само средство за транспорт, свързващо хората едни с други, той се превърна в жизнено пространство, което заема централно място в живота на хората. Като такова, Hyundai Motor Company се стреми да се превърне в житейски партньор в ежедневието клиентите си. В този момент тя разработва екологични и ориентирани към човека технологии за бъдещето, създавайки оптимизирани системи за глобално управление, за да осигури най-доброто изживяване на клиентите си.

Внася нова
перспектива в автомобилите
Иновативни
решения
за мобилност
Екологични и ориентирани към човека технологии и услуги
  • Внася нова перспектива в автомобилите

    Искаме да разширим концепцията за автомобила от простото средство за транспорт, каквото е сега, до ново пространство, което свързва хората с техните семейства, работа и общество. Чрез трансформиране на автомобила в щастливо място, на което хората може да разчитат навсякъде и по всяко време, ние се целим да добавим нова стойност към традиционния автомобил.

  • Иновативни решения за мобилност

    Ще осигурим по-големи ползи и стойност за нашите клиенти, като гарантираме конкурентоспособност на разходите на световния пазар. От развитието на продукта за следпродажбеното обслужване, ние ще гарантираме, че всеки процес, свързан с автомобила, е в състояние да осигури най-високата клиентска удовлетвореност.

  • Екологични и ориентирани към човека технологии и услуги

    Нашият автомобилен бизнес ще вдъхне живот на стабилността и удобството, които идват с иновативните технологии. Освен това ще продължим да реализираме устойчиво управление, като продължим непрестанно да разработваме нови технологии, които целят да подобрят енергийната ефективност. Ще разширим също и нашето обслужване от заводски произведените автомобили до всичко останало, свързано с автомобила – включително сурови материали, автомобилни части, финансиране, употребявани автомобили и рециклиране. Ще използваме също така най-модерните IT технологии, за да оптимизиране свързаността с нашите клиенти.

© 2024 Hyundai. Всички права запазени.