Търговци

Дилърство

Модел

Как бихте оценили цялостното си преживяване по време на контакта с представителството на Hyundai?*

Бихте ли препоръчали представителството на Hyundai на Ваши приятели или семейство?*

Как бихте оценили помещенията на представителството на Hyundai?*

Как оценявате търговската зона в представителството на Hyundai?*

Как оценявате комфорта в представителството на Hyundai?*

Как оценявате разположението на автомобилите в изложбената зона?*

Как оценявате чистотата в представителството на Hyundai?*

Как оценявате възможностите за паркиране около представителството на Hyundai?*

Как бихте оценили персонала в представителството на Hyundai?*

Спазване на всички поети ангажименти?*

Смятате ли, че към Вас се отнасяха, като към ценен клиент?*

Бихте ли оценили отношението им като приятелско?*

Успяха ли да разберат нуждите Ви?*

Възможността да отговорят на Вашите въпроси?*

Как оценявате представянето на автомобилите от търговският отдел?*

Отговориха ли на очакванията Ви за познаване на предлаганите автомобили?*

Как бихте оценили пробното шофиране?*

Как бихте оценили цялостното си преживяване по време на процеса по покупка?*

Бихте ли оценили покупката, като справедлива?*

Как бихте оценили демонстрацията на оборудването и функциите на автомобила?*

Информиране относно наличните аксесоари, налични за модела?*

Информиране относно възможностите за финансиране?*

Информиране относно възможностите за застраховане?*

Бяха ли комуникирани предимствата на 5 годишната Тройна грижа?*

Как бихте оценили цялостното си преживяване по предаване на автомобила?*

Как бихте оценили времевата рамка по доставяне на автомобила?*

Бяхте ли информиран адекватно по време на процеса по доставка на автомобила?*

Цялостното състояние на автомобила при предаване?*

Обяснение на условията по гаранция?*

Обяснение на графика на сервизиране на автомобила?*

Обаснение свързани с отдел резервни части и сервиз?*

Как бихте оценили контакта от страна на представителстово на Hyundai след предаване на автомобила?*

Колко скоро след предаване на автомобила, с Вас се свърза представител на Hyundai?*

Имаше ли проблеми, които наложиха да се свържете с представителстово на Hyundai, по време на процеса по покупка?*

Бяха ли решени Вашите проблеми?*

Как бихте оценили разрешаването на Вашите проблеми от страна на представителстово на Hyundai?*

Може ли да предоставите подробна информация относно възникналите проблеми?*

Бихте ли закупили отново автомобил от това представителство на Hyundai?*

Бихте ли препоръчали представителството на Hyundai на Ваши приятели или семейство?*

Бихте ли закупили отново автомобил с марката Hyundai?*

Къде планирате да извършвате периодичните сервизни обслужвания?*

Как бихте оценили цялостното качества на избраният от Вас модел?*

Имате ли конкретни коментари относно качеството на избраният от Вас модел?*

Вашата информация няма да бъде споделяна с трети лица. Благодарим за Вашето мнение. Тази информация ще бъде използвана, за да подобрим обслужването на нашите клиенти.

Бихте ли желали представителството на Hyundai да се свърже с Вас, за да обсъдите Вашите коментари?*