Създаваме по-интелигентни автомобили!

Реализираме интелигентни автомобили чрез разработване на полупроводници, инфоразвлекателни системи и системи за контрол (функции за шофиране и безопасност) за автомобилите, като разширяваме изследванията в областта на електронните технологии, ние водим еволюцията на автомобилите.

Разширено приложение
на автомобилната
електроника

Автомобилът е кулминацията на най-модерните електрически и електронни технологии. Докато настоящото съотношение на разходите за части за електронната система на автомобила е 25%, тази цифра се очаква да нарасне до 40% до 2015 г. в отговор на различни законови изисквания, по-усъвършенствани системи за безопасност и променящи се изисквания на клиентите.

Инфоразвлекателна
система

Най-представителната инфоразвлекателна система е телематиката, създадена чрез сливане на телекомуникациите и информатиката. Разчитайки на най-модерния комуникационен терминал с вграден GPS, който е свързан с различни други електронни устройства в автомобила, системата предлага на шофьора различна полезна информация за насърчаване на по-безопасно шофиране. Hyundai Kia Motors стана първата компания в Корея, която предлага интегрирана телематична услуга, наречена Mozen, подобряваща комфорта и удоволствието от шофирането.

Система Advanced
Safety Vehicle(ASV)

Разработваме системата ASV, която е основна технология на интелигентните транспортни системи (ITS), които интегрират хора, автомобили и пътища, за да създадат по-безопасно и по-интелигентно шофиране.

1. Информационна система. 2. Круиз контрол 3. Паркинг асистент 4. Удобен интерфейс 5. Сини звена 6. Биометричен ключ

© 2024 Hyundai. Всички права запазени.