Изучаване на хората за технологичното развитие!

От биомеханиката и когнитивното инженерство до психологията, ние провеждаме разнообразни фундаментални изследвания на хората, за да развием автомобили, ориентирани към човека, които осигуряват най-голямо удобство и комфорт за всички.

Оформление на пакета

Оформлението на пакета се отнася до поредица инженерни разработки, необходими за ефикасно структуриране и организиране на различни ограничителни условия на ключовите елементи по отношение на цялостния автомобил. Накратко, това е процесът на предоставяне на дизайнерите на основните изисквания, необходими за оформяне на дизайна и технологичните детайли на автомобилната концепция през целия процес на разработка, от създаването на дизайнерската концепция до масовото производство. Стремим се да оптимизираме комфорта и удобството на клиента, като оптимизираме обитаемостта, видимостта, лесното влизане и излизане в автомобила, лекота на работа, лекотата на товарене на багаж, монтажни операции и поддръжката.

Ергономика

Ергономиката е наука, която изучава основните характеристики на човешката физическа функционалност (физика и мускули) и когнитивни функции (усещане и чувствителност), и използва данните, за да разработи принципите на ориентирания към човека дизайн, като крайната цел е постигане на по-голямо удобство и комфорт. На базата на биомеханиката, електромиограма, когнитивно инженерство, човеко-машинен интерфейс (HMI), сензитивен инженеринг, изследване поведението на хората и разработване на усъвършенствани автомобили, напредъкът продължава и осигурява на потребителите по-голям комфорт, безопасност и удобство.

1. Комфорт 2. Видимост 3. Лесно влизане и излизане 4. Лесна употреба 5. Лесно товарене 6. Данни за формата на тялото 7. Седалки 8. Натовареност на мускулите 9. Изчуване на поведението

© 2024 Hyundai. Всички права запазени.