Владимир Еленков
Изпълнителен Директор

Камен Илчев
Главен Оперативен Директор

Марин Марков
Търговски и Маркетинг Директор

Георги Костадинов
Мениджър Продажби

Магдалина Венкова
Корпоративни Продажби

Пантелей Панов
Корпоративни Продажби

Георги Димитров
Ръководител Механичен Сервиз

Ивайло Йорданов
Ръководител Сервиз за Авторепаратура

Людмила Манолева
Ръководител Резервни Части